"בשיחה עם זנדברג נחשפו השורשים הפשיסטיים האמיתיים של השמאל"
ינון מגל ובן כספית