"הגעתי לפוליטיקה כי נתקעתי בתקשורת"
ינון מגל ובן כספית