"הפרקליטות מונעת מהנבחרים לקיים את רצונות הציבור"
ינון מגל ובן כספית