"אין דרך לעצור אותנו, כי לא עוברים על שום חוק, מדובר בהסעות חינם"
בן כספית ואריה אלדד