"כל התיאוריות סביב רצח רבין לא נכונות"
ינון מגל ובן כספית