"הספר בא להראות שאפשר לשלב בין עבודה, זוגיות והורות"
תחשבו טוב