"תזונה דלת שומן מן הצומח יכולה לרפא מחלות"
איריס קול