"זכות גדולה נפלה בחלקי, זה התפקיד שהכי סיפק אותי"
המגשרים