"זה הדור האחרון, לא יהיו לנו עוד הרבה שנים לעזור"
המגשרים