"כרגע מעוכב לחקירה ראש עיר דומיננטי מאוד מאזור הצפון"
אילה חסון