"הממשל קורס אבל ראש הממשלה לא מוותר על הפינוק"
ספורט