"הרבה פעמים היקום בוחר בשבילנו כי אנחנו לא מבינים"
בראייה אחרת