"בהפקה אומרים שהרב לא רצה לגרום מפח נפש לאף אחד"
איריס קול