"לקחו משהו והגדילו אותו במקום לעשות שיח ראוי"
ינון מגל ובן כספית