"אני דואג כשמכשיר ההקלטה של החוקר לפתע לא עובד"
גיא פלג