"תקלה אחת מאוד קריטית מתחילה בדברים הרבה יותר גדולים"
הקבינט