"אני רוצה לדעת מה קרה לעד המדינה ששינה את דעתו"
יורם שפטל