המאזין: "ניר חפץ לא עד מדינה - זה שיבוץ עד"
יורם שפטל