"אין קשר בין התרגיל שעשו לחפץ, לבין החתימה כעד"
בן כספית ואריה אלדד