"הניחו להם לגדול בקרבנו ולזכות באהבת כולנו"
למבוגרים בלבד