"מחלת הסוכרת מוגדרת כיום כמגפה עולמית"
למבוגרים בלבד