"אני מתביישת שמיקי זוהר חבר כנסת מטעם הליכוד"
ניסים משעל