"כדי לגרום לאדם כזה לבוא ולדבר צריך תחבולה"
ג'ודי שלום ניר מוזס