"כמה נמוך אפשר להגיע כשאנחנו לא אוהבים את עצמנו"
שיחות לילה