"עמדתי חצי מטר מהרוצח וראיתי הכל במו עיניי"
ינון מגל ובן כספית