"אנחנו מאוחדים ומגבים את הממשלה"
ינון מגל ובן כספית