"עצוב לראות שזאת השגרה של הילדים בדרום"
גלעד שלמור ודורון הרמן