"בתקופה האחרונה הוא חש בבידוד ממש קשה"
גלעד שלמור ודורון הרמן