"לאורך שנים לא היה פתחון פה לאנשים שחושבים כמוני"
ינון מגל ובן כספית