"רה"מ מסית נגד נבחרי ציבור שנבחרו באופן לגיטימי"
אילה חסון