"אין הצדקה הגיונית למנוע ממקבלי הקצבאות מחו"ל את ההטבה"
איפה הכסף