"עושים מה שאפשר כדי למנוע פריצת אוהדים למגרש"
ספורט