"צריכות להיות יותר מערכות אלטרנטיביות"
בראייה אחרת