"ההחלטה שלנו תתקבל אחרי שנראה את כל החומרים"
בן כספית ואריה אלדד