"הקריבו את המדינה רק בשביל המשפט של נתניהו"
הקבינט