"אנחנו בטריטוריה של האפשרויות הבלתי מוגבלות"
סיון כהן