"אחרי כתבי האישום, רה"מ היה צריך להתפטר מיד מתפקידו"
ניסים משעל