"לא כל עבודה מעל שכר מינימום מצדיקה עבדות"
תחשבו טוב