"מרבנים אני מצפה לתאר תמונה של מוסר"
ינון מגל ובן כספית