"אנחנו נמצאים בסכנה קיומית אמיתית"
בן כספית ואריה אלדד