היום שאחרי הפגנת התמיכה בנתניהו
ינון מגל ובן כספית