קצר בתקשורת: איזה מחנה מקופח יותר?
ינון מגל ובן כספית