"סוכנים סמויים נמצאים בכל מקום"
גלעד שלמור ודורון הרמן