"לא חושבים על המחיר שאנחנו משלמים בזיהום ובריאות"
איפה הכסף