"אנחנו מחריבים את השיטה הממשלית בגלל נתניהו"
בן כספית ואריה אלדד