"מצטער, לא מבין את ההתחלה ולא את הסוף"
למבוגרים בלבד