"אני טרפתי את סבתא של כיפה אדומה"
מועדון ארוחת הבוקר