"לא רואים את עצמנו בקואליציה משיחית-חרדית"
אילה חסון