כשאתה מגיע ללב של בן אדם, הוא מגיע לרצון לתת באמת"
תחשבו טוב