"זה עוד לפני שהיא הייתה כפולה, היא הייתה יחידה לגמרי"
מועדון ארוחת הבוקר